Ludendo, Latijn voor door te spelen, is de speltherapiepraktijk van Hetty Damme.


Mijn naam is Hetty Damme.
Ik ben opgeleid tot client-centered speltherapeut aan de Hogeschool Utrecht.
Ik geef speltherapie vanuit de overtuiging dat elk kind op unieke wijze de kracht heeft om zichzelf te ontwikkelen. Mijn uitdaging is om het kind deze kracht te helpen (her)vinden en te ontwikkelen.
Sinds 1978 ben ik werkzaam geweest in het (basis)onderwijs. Ik ben hoofdleidster van een kleuterschool geweest en later na de invoering van de basisschool heb ik een aantal jaren gewerkt als adjunct-directeur en klassenleerkracht. De laatste 18 jaar ben ik werkzaam geweest in het speciaal onderwijs.

Mijn belangstelling voor speltherapie is voortgekomen uit het werken met mijn leerlingen. In het speciaal onderwijs werkte ik met kinderen met fysieke en verstandelijke beperkingen, autisme en communicatieproblemen.
Ik signaleer dat kinderen door verschillende oorzaken te maken krijgen met emotionele belemmeringen.
In mijn werksituatie heb ik geprobeerd openingen te bieden waar ik deze zag, maar dit was niet toereikend. Het bleek moeilijk te zijn om als leerkracht de benodigde hulp te bieden.
Het leek mij daarom zeer waardevol me te specialiseren tot speltherapeut, om kinderen te kunnen helpen de kracht te ontwikkelen die hen verder helpt om tot een emotionele balans te komen.
Om het kind effectief te begeleiden is de houding van de therapeut van groot belang. De therapeut schept de voorwaarden, waaronder het kind zijn ervaringen durft toe te laten en durft te uiten. De therapeut kan dit alleen door het kind onvoorwaardelijk te accepteren.

Ik werk en speel al meer dan 40 jaar met jonge kinderen. Ik kan me telkens weer verwonderen over ieder kind: elk kind is weer anders, uniek en speciaal. Ik wil het complete kind zien en horen en merk dat het kind zich door mij gezien en gehoord voelt. Ik heb werkelijke belangstelling voor hen en ik kan op een natuurlijke manier afstemmen, zodat een ontspannen en warm contact kan ontstaan.

Hetty Damme is gediplomeerd speltherapeut.
Lid Nederlandse Vereniging van Speltherapeuten (NVVS)
Lid van Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB)
Geregistreerd bij het Register Vaktherapie van FVB/NVVS
Lid van RBCZ/TCZ

Klachtenregeling
Zoals de Wet Kwaliteit, Klachten en GeschillenZorg (WKKGZ) verplicht, ben ik aangesloten bij het Nibig. Deze organisatie geeft onder andere ondersteuning bij het behandelen van klachten en geschillen van cliƫnten. In geval van klachten is het eerste advies om uw onvrede met de therapeut te bespreken en te kijken of u er samen uit kunt komen.
Als dat niet lukt, kunt u zich beroepen op de onafhankelijke klachtenprocedure van de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB).