Wat is speltherapie?

Speltherapie helpt een kind dat sociaal of emotioneel uit balans is, weer in evenwicht te komen door te spelen.
In speltherapie wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheden die spelen biedt om uitdrukking te geven aan de innerlijke processen van een kind. Spelen biedt het kind de gelegenheid om ervaringen te verwerken en tot nieuwe inzichten en uitingsvormen te komen. Het kind wordt mentaal sterker en kan weer verder groeien. Om zich te kunnen ontwikkelen moet een kind zich veilig en geaccepteerd voelen. De vertrouwensrelatie tussen het kind en de therapeut vormt de basis van de therapie.
De speltherapeut gaat uit van de overtuiging dat ieder kind de kracht in zich heeft om verder te groeien in zijn ontwikkeling.

De therapeut helpt het kind hierbij door af te stemmen en aan te sluiten bij het spel, ondersteuning te bieden en woorden te geven aan het spel en gevoelens.
Speltherapie vindt plaats in een spelkamer met speelgoed en materialen waaruit kinderen een eigen keuze kunnen maken.