Verloop van de therapie

De ouder/verzorger kan het kind aanmelden voor speltherapie. De school of de huisarts kan speltherapie voor uw kind adviseren.
Na de aanmelding volgt een kennismakingsgesprek waarin onder andere informatie wordt gegeven over de speltherapie. Dit gesprek is kosteloos en vrijblijvend. Een intakegesprek volgt en met elkaar stellen we de hulpvraag vast en bespreken we het verloop van de therapie.
Het kind komt vervolgens elke week op een vast tijdstip naar de therapie in de spelkamer. Een spelsessie duurt 50 minuten. De eerste spelsessies zijn observatiesessies. Hierna volgen een observatieverslag en een oudergesprek. In dit gesprek stellen we samen de doelstelling van de therapie vast. Indien blijkt dat het kind meer gebaat is bij het volgen van een andere therapie, of meer onderzoek behoeft, kan er doorverwezen worden.
De duur van de speltherapie is doorgaans tussen de 10 en 20 sessies, afhankelijk van de problematiek. Tussentijds worden enkele oudergesprekken ingepland.
Een goede samenwerking met de ouders/verzorgers is van groot belang.
In overleg met de ouders/verzorgers kan er schriftelijk verslag uitgebracht worden aan derden, zoals leerkracht en huisarts. Ook kan een observatie op school en een gesprek met de leerkracht onderdeel zijn van de therapie.

Spelbegeleiding
Er zijn kinderen, waarbij de voorwaarden ontbreken om tot een harmonische spelontwikkeling te komen. Het is voor sommige kinderen niet altijd vanzelfsprekend om te spelen. Kinderen met een (verstandelijke/ fysieke) beperking, ontplooien niet altijd voldoende initiatief om zich te oriƫnteren, om zelf op onderzoek uit te gaan of zelf te spelen en zich te ontwikkelen. Voor deze kinderen kan spelbegeleiding helpen om tot spelontwikkeling en ontplooiing te komen. Ook voor kinderen met bijvoorbeeld weinig exploratiedrang, met stereotype spelgedrag of kinderen die niet kunnen komen tot samenspel, kunnen voor spelbegeleiding in aanmerking komen.
Het gaat bij spelbegeleiding om spelvormen waarbij het kind innerlijk betrokken is. Het spel kan daarbij gebruikt worden als middel, maar ook als doel op zich. De spelbegeleiding is individueel, het kind werkt en speelt samen met de speltherapeut. Een goede samenwerking met de ouders en de ouderbegeleiding zijn hierbij ook vanzelfsprekend een essentieel onderdeel van dit proces.

Verloop van de therapie
De eerste spelsessies zijn observatiesessies. Hierna volgen een observatieverslag, een behandelplan en een oudergesprek.