Voor wie is speltherapie bedoeld?

In het leven van ieder kind kunnen gebeurtenissen plaatsvinden, die het kind voor korte of langere tijd uit balans kunnen brengen. Dit kan leiden tot nare of onbestemde gevoelens waar een kind geen raad mee weet.
Als de aandacht en zorg vanuit de vertrouwde omgeving van het kind (thuis,school) niet meer toereikend zijn, kan hulp van buitenaf nodig zijn.

Emotionele en sociale problemen kunnen uiteenlopende oorzaken hebben. In sommige gevallen is de oorzaak duidelijk, bijvoorbeeld een echtscheiding, het verlies van een dierbaar iemand, een ongeluk, handicap of ziekenhuisopname, pesten, misbruik of mishandeling. Soms is de oorzaak niet of minder duidelijk.

Een kind kan problemen op verschillende manieren uiten.
Sommige kinderen gaan piekeren, worden stilletjes, somber of angstig. Anderen vertonen juist agressie, driftbuien of pestgedrag. Ook kunnen lichamelijke klachten een uitingsvorm zijn, zoals slaap-, eet- of zindelijkheidsproblemen.